Najważniejsze wartości wynikające z posiadania gruntów ziemskich

Inwestycja w nieruchomości gruntowe jest najbezpieczniejsza i najbardziej zyskowna. Wartość gruntów w Polsce rośnie nieprzerwanie od końca II wojny światowej i nic nie wskazuje na to, aby miało się coś zmienić. Szczególnie, że widać dosyć spore niedoszacowanie w cenach korelując nasz runek z rynkiem zagranicznym.

 
#ziemia

Łatwo wywnioskować z powyższych wykresów, że bez względu na województwo, wartość gruntów w ciągu ostatnich lat wzrosła co najmniej kilkaset procent, Przykładowo, kupując ziemię na Mazurach w 2006 roku, trzeba było wydać około 6000 zł za 1ha. Po 10 latach ten sam grunt kosztował już prawie 40 000 zł.  Łatwo zatem policzyć, że cena gruntu wzrosła ponad 6-krotnie.

Co więcej, z uwagi na stale rosnącą liczbę ludności na świecie i wciąż niedoszacowaną wartość gruntów w Polsce (przykładowo, w Niemczech średnia cena 1 ha gruntu w okolicy jezior jest około 10-krotnie wyższa niż w naszym kraju), w kolejnych latach możemy spodziewać się dalszego wzrostu wartości ziemi. 

Ziemia jest najbardziej trwałym aktywem i daje poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość osiągania wysokich zysków. Dzisiaj, w czasach zmiennej koniunktury, grunty to bezpieczna, zyskowna i stabilna forma inwestowania kapitału. Posiadanie ziemi w swoich zasobach to już nie tylko prestiż, ale przede wszystkim zabezpieczenie przyszłości swojej, dzieci i całej rodziny.

Opinie klientów Treeneo